Gebruiksvoorwaarden

GEBRUIKSVOORWAARDEN

AANVAARDING VAN DE VOORWAARDEN

blackjack77green.com (Site) is beschikbaar voor alle gebruikers. De informatie, documenten, referenties en software (Materials) en de hier aangeboden diensten zijn onderworpen aan de volgende gebruiksvoorwaarden. Indien de gebruiker dan 21, dient hij dit document gelezen in aanwezigheid van een ouder of voogd. Indien de gebruiker of de ouder / voogd gebruiker oneens met de volgende voorwaarden, moet u stoppen met het gebruik van de Site van nu af aan. Door het gebruik van de site of een van de materialen of diensten, gaat u automatisch akkoord met de gebruiksvoorwaarden. blackjack77green.com behoudt zich het recht voor om de gebruiksvoorwaarden naar eigen goeddunken te veranderen en te veranderen. Als u doorgaat met het gebruik van de Site na eventuele wijzigingen in de Algemene Voorwaarden wordt hij geacht te vermelden u alle wijzigingen te accepteren. Verder is het gebruik van de materialen, van toepassing is op een aantal specifieke regels, is onderworpen aan de extra voorwaarden aan die hier beschreven in de gebruiksvoorwaarden. Alle bijkomende en extra voorwaarden zullen door middel van verwijzing zijn opgenomen in de volgende gebruiksvoorwaarden. Schending van een van deze gebruiksvoorwaarden zal automatisch leiden tot intrekking van de vergunning en de toegang tot de site, en de gebruiker moet gedownloade of afgedrukte materiaal van de site te vernietigen.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

De Marks vinden op de site (die logo's, handelsmerken en dienstmerken bevatten) zijn eigendom van blackjack77green.com of andere derden. Elk gebruik van de merken die eigendom zijn van de Site van andere derde partij is verboden. Materialen en diensten van blackjack77green.com worden beschermd door auteursrecht en andere wetten op intellectueel eigendom, dus ongeautoriseerd gebruik van hen wordt beschouwd als een schending van dergelijke wetten. blackjack77green.com gebruikers houden geen enkele expliciete of impliciete rechten onder welke patenten, auteursrechten, handelsmerken of handelsgeheimen info betreffende de materialen en / of diensten. Elk gebruik (bijvoorbeeld herschrijven, te kopiëren en te vertalen) van de informatie die op de site (bijv. Documenten en foto's), zonder schriftelijke toestemming van de site is verboden. Elk van de inrichting van de informatie hieronder doet geen subsidie ​​of een licentie onder auteursrechten en octrooien, te verzekeren.

materialen, informatie, technieken, ideeën of concepten (feedback) naar de Site verzendt, gaat de gebruiker akkoord en erkent dat:

geven geen eigendoms- en vertrouwelijke informatie bevatten;

blackjack77green.com niet opzet of enkele verplichting van elke vorm van expliciete of impliciete geheimhouding van de feedback;

de blackjack77green.com is en het recht te gebruiken of openbaar te maken feedback voor welk doel in een eigen goeddunken over de hele wereld;

de feedback worden eigendom van de blackjack77green.com, zonder verplichting van welke aard dan ook aan de gebruiker;

blackjack77green.com biedt geen compensatie of vergoeding van welke aard ook.

GARANTIES EN DISCLAIMERS

De site geeft ALLE De materialen en diensten "ZOALS HET IS". BLACKJACKDOC.COM WIJST ALLE uitdrukkelijke of impliciete garanties INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, VOOR ZOVER WETTELIJK IS TOEGESTAAN. BLACKJACKDOC.COM kan niet en kan niet garanderen dat ofwel de SITE; OF ENIGE CONTENT, MATERIALEN, INFORMATIE, PRODUCTEN (waaronder software) en / of diensten beschikbaar voor u op of via de site; Dat de servers; OF VIA E-mails VAN BLACKJACKDOC.COM vrij zijn van virussen en / of andere schadelijke ONDERDELEN BLACKJACKDOC.COM HOUDT geen aansprakelijkheid voor eventuele beschadigingen die voortvloeien uit het gebruik van de site of van de inhoud, informatie, materialen, producten (waaronder SOFTWARE) en / of diensten beschikbaar voor u op of via DE SITE, INCLUSIEF, maar niet beperkt tot incidentele, directe, indirecte, en daaruit voortvloeiende schade, inclusief maar niet beperkt tot de beschadigingen die leiden tot verlies van GEGEVENS OF WINST, ZELFS ALS gewaarschuwd voor de mogelijkheid van dergelijke schade. GEBRUIKERS UITDRUKKELIJK MEE AKKOORD DAT HET GEBRUIK VAN DEZE SITE IS OP HUN EIGEN RISICO.

Eventuele fouten met inbegrip van technische of andere, typografische fouten of onjuistheden zijn mogelijk. blackjack77green.com behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen in de Diensten en materialen op de site te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving.

De materialen en / of diensten op de site kan uit zijn verouderd, en blackjack77green.com verplicht zich niet enkel tot dergelijke materialen of diensten te werken.

Alle links naar sites van derden zijn niet in de controle of verantwoordelijkheid van blackjack77green.com.

blackjack77green.com legt geen verklaringen af ​​op een andere website waarop u kunt ervoor kiezen om toegang te hebben en worden gekoppeld aan via deze site. De links op deze site worden louter voor uw gemak, en blackjack77green.com houdt geen goedkeuring aan en accepteert geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van dergelijke websites.

VERGOEDING

Gebruikers akkoord te gaan vergoeden en blackjack77green.com en al zijn eigenaren, dochterondernemingen, co-branders, agenten of andere partners en werknemers te vrijwaren van iedere aansprakelijkheid, verlies, claim of eis, inclusief redelijke honoraria van advocaten, gemaakt door derden partij als gevolg van of voortvloeiend uit de gebruikers van inhoud indient, plaatst of verzendt via de site (inclusief, maar niet beperkt tot een gebruiker Content), het gebruik van de site, hun verbinding met de site, de schending van de gebruiksvoorwaarden, of de schending van enige andere persoon of rechtspersoon rechten entiteit.

popup

Ontvang een indrukwekkende bonus van Secury Online Casino

€150

Krijg mijn bonus
Nee, dank u